1. Speak Softly, Love動画

「Speak Softly, Love」の動画 ~ ゴッドファーザー ~愛のテーマ~ ~ Andy Williams

「Speak Softly, Love」の歌詞