1. thru the eyes of ruby動画

「thru the eyes of ruby」の動画 The Smashing Pumpkins

「thru the eyes of ruby」の歌詞