1. Turn It Up and Don't Stop Baby feat.TeN動画

「Turn It Up and Don't Stop Baby feat.TeN」の動画 (Shigeki Tamura,TeN,Yoku & Kazutake Takeuchi) A Hundred Birds

「Turn It Up and Don't Stop Baby feat.TeN」の歌詞