1. zero動画

「zero」の動画 ANNA TSUCHIYA inspi'NANA(BLACK STONES)

「zero」の歌詞