1. Good-bye days動画

「Good-bye days」の動画 Goose house(Cover)

「Good-bye days」の歌詞