1. An Fhideag Airgid歌詞

「An Fhideag Airgid」の歌詞 鬼束ちひろ

2011/4/20 リリース
作詞
Traditional
作曲
Traditional
文字サイズ
よみがな
hidden
Co a sheinneas an fhideag airgid?
Ho ro hu a hu il o
Mac mo righ air tighinn a dh'Alba
Air long mhor nan tri chrann airgid
Air long riomhach nam ball airgid
Tearlach og nan gorm shuil mealach
Failte, failte, miann is cliu dhuit
Fidhleireachd is ragha a' chiuil dhuit
Co a chanadh nach seinninn fhein i?
Co a sheinneas an fhideag airgid?