1. Si Do Mhaimeo i (The Wealthy Widow)歌詞

「Si Do Mhaimeo i (The Wealthy Widow)」の歌詞 Celtic Woman

2005/2/15 リリース
作詞
Trad Arr,D. Downes,M. Ni Mhaolachatha
作曲
Trad Arr,D. Downes,M. Ni Mhaolachatha
文字サイズ
よみがな
hidden
Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Cailleach an airigid
Si do Mhaimeo O bhail' iorrais mhor
Is chuirfi si coisti ar bhoithre cois fharraige

Da bhfeiceas an steam 'dhul siar toin ui loing
Sna rothai dhul timpeall siar o na ceathrunai
Chaitheadh Si'n Stiuir naoi nuair ar a cul
S'ni choinneodh si siuil le cailleach an airigid

Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Cailleach an airigid
Si do Mhaimeo O bhail' iorrais mhor
Is chuirfi si coisti ar bhoithre cois fharraige

Measann tu an bposfadh
Measann tu an bposfadh
Measann tu an bposfadh
Caileach and airigid
Ta's a'm nach bposfadh
Ta's a'm nach bposfadha se
Mar ta se ro og is d'olfadh se'n tairgead.

Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Cailleach an airigid
Si do Mhaimeo O bhail' iorrais mhor
Is chuirfi si coisti ar bhoithre cois fharraige

S'Gairid go bposfadh
S'Gairid go bposfadh
S'Gairid go bposfadh
Beirt ar an mbaile seo
S'Gairid go bposfadh
S'Gairid go bposfadh
Sean Sheamais Mhor is Maire Ni Chathasaigh

Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Si do Mhaimeo i
Cailleach an airigid
Si do Mhaimeo O bhail' iorrais mhor
Is chuirfi si coisti ar bhoithre cois fharraige