1. Oiche Chiuin歌詞

「Oiche Chiuin」の歌詞 Enya

2008/11/12 リリース
作詞
NI BHRAONAIN EITH ,ENYA (GB 2) ,RYAN NICKY ,RYAN ROMA SHANE
作曲
NI BHRAONAIN EITH ,ENYA (GB 2) ,RYAN NICKY ,RYAN ROMA SHANE
文字サイズ
よみがな
hidden
Oiche chiuin, oiche Mhic De,
Cach 'na suan, dis araon,
Dis is dilse 'faire le speis,
Naion beag gnaoigheal ceananntais caomh,
Criost, 'na chodhladh go seimh,
Criost, 'na chodhladh go seimh.

Oiche chiuin, oiche Mhic De,
Aoiri ar dtus chuala 'n sceal,
Alleluia aingeal ag glaoch,
Cantain suairc i ngar is i gcein,
Criost an Slanaitheoir Fein,
Criost an Slanaitheoir Fein.

Oiche chiuin, oiche Mhic De,
Cach 'na suan, dis araon,
Dis is dilse 'faire le speis,
Naion beag gnaoigheal ceananntais caomh,
Criost, 'na chodhladh go seimh,
Criost, 'na chodhladh go seimh.