1. Stand up and Dance歌詞

「Stand up and Dance」の歌詞 trf

1999/5/19 リリース
文字サイズ
よみがな
hidden
shake, up, your head.
light up your head.
shake, up, your head.
light up your head.
nukedasuyo ima sugu.

do show mo night kotoga arunara imasugu
min nade hanasi tai ke do darega masani
ima do kode nanio kanji te sin jite irunoka
yo sera rater zoo key to kura shi a so bare ta
to kai no na kade was le sara ray toki wa
stand up and dance

STAND UP AND DANCE
STAND UP AND DANCE