1. Born Slippy動画

「Born Slippy」の動画 UVERworld

「Born Slippy」の歌詞