1. SAYONARAの理由動画

「SAYONARAの理由」の動画 徳永英明

「SAYONARAの理由」の歌詞